எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள

Dr.TK.பவணந்தி,

முதன்மை இயக்குநர்
பகவான் பாதை,
கோப்பாய் தெற்கு,
கோப்பாய்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 322 3084, 021 223 1414,
021 320 0000

மின்னஞ்சல்:

evergreenmanufactory@gmail.com

அ.பெஸ்ரியன்,

தொழில்நுட்ப ஆலோசகர்,
461/3, மவுண்ட்கார்மல் வீதி, குருநகர்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 67 01 442, 021 222 6854

மின்னஞ்சல்:

abesti005@gmail.com


Web develepment & Maintanenced by: Bestworks