எம்மைத் தொடர்பு கொள்ள

Dr.TK.பவணந்தி,

முதன்மை இயக்குநர்
பகவான் பாதை,
கோப்பாய் தெற்கு,
கோப்பாய்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 322 3084, 021 223 1414,
021 320 0000

மின்னஞ்சல்:

evergreenmanufactory@gmail.com

A.மதுராங்கனி

பொது முகாமையாளர்,
பகவான் பாதை,
கோப்பாய் தெற்கு,
கோப்பாய்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

021 223 1414, 021 320 0000

மின்னஞ்சல்:

egmfashion@gmail.com


கே.ரதிதரன் (விரிவுரையாளர்),

(கலைத்துறை, யாழ்.பல்கலைக்கழகம்)
ஆலோசகர்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 998 2001

மின்னஞ்சல்:

egmfashion@gmail.com


அ.பெஸ்ரியன்,

தொழில்நுட்ப ஆலோசகர்,
461/3, மவுண்ட்கார்மல் வீதி, குருநகர்,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 67 01 442, 021 222 6854

மின்னஞ்சல்:

abesti005@gmail.com


எஸ்.விக்னேஸ்வரன்,

கணக்காய்வாளர்,
கூளங்குளம்,
வவுனியா.
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 60 41 734, 024 205 3478

மின்னஞ்சல்:

egmfashion@gmail.com


வி.உருத்திராம்சம்,

வியாபார விஸ்தரிப்பு ஆலோசகர்,
3ஆம் வட்டாரம், முள்ளியவளை,
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 744 8522

மின்னஞ்சல்:

egmfashion@gmail.com


அ.அருந்ததி,

முகாமையாளர்,
6ஆம் வட்டாரம், அனலைதீவு
யாழ்ப்பாணம்,
இலங்கை.

தொலைபேசி இல:

077 18 29 274

மின்னஞ்சல்:

egmfashion@gmail.com


Web develepment & Maintanenced by: Bestworks